DISCLAIMER

PT Powerbody is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PT Powerbody houdt zich dan ook aan de eisen, die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is PT Powerbody. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Reageer voor meer informatie via onze website of via ons reactieformulier.