PRIVACY

PT Powerbody is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. PT Powerbody houdt zich dan ook aan de eisen, die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is PT Powerbody. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van haar dienstverlening legt PT Powerbody gegevens vast. Dit is het geval, wanneer u een aanvraag doet op een van de websites van PT Powerbody. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens, zoals contactgegevens, financiƫle gegevens of opgegeven interesses.

PT Powerbody gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende aanvraag voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van PTPowerbody op de hoogte te houden.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie, die PT Powerbody over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan:

PT Powerbody

T.a.v. Adresregistratie

Punter 35 22

8242 EL Lelystad

Op dit adres kunt u ook terecht, indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop PT Powerbody met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van PT Powerbody worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan PT Powerbody haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt PT Powerbody ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Het IP-adres worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

PT Powerbody en andere websites
Op de sites van PT Powerbody treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. PT Powerbody kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website, die u bezoekt.

Wijzigingen
PT Powerbody behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van PT Powerbody.

Reageer voor meer informatie via onze website of via ons reactieformulier. Link naar reactieformulier.